نوشته‌ها

پس باکس اتاق تمیز

اهمیت کیفیت در پس باکس اتاق تمیز

کیفیت پس باکس در اتاق تمیز بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار است.

به طور کلی در فرایند تکنولوژی اتاق تمیز یا کلین روم، پس باکس برای انتقال اجسام و یا مواد بین دو محفظه یا فضا که معمولا با هم اختلاف کلاس بندی و طبقه بندی دارند استفاده می‌شود.

پس باکس در نوع درب ورودی حتی برای جابجایی پرسنل و جلوگیری از انتقال ذرات معلق در فضا کاربرد دارد.

به بیانی دیگر پس باکس یک باکس استیل بوده که با خلق راهی مستقل میان دو اتاق از انتقال آلودگی در زمان ورود و خروج پرسنل جلوگیری می‌کند.

پس باکس در دو حالت بدون تهویه و دارای تهویه مورد استفاده است و البته هیچیک لزوما بر دیگری برتری ندارد.

در واقع مهندس طراح و نصاب با توجه به جمیع شرایط و نوع محیط درباره نوع پس باکس تصمیم گیری می‌کند.

پس باکس بدون تهویه طبیعتا و معمولا بین دو فضای کلین روم استفاده و نصب می‌شود.

پس باکس دارای تهویه بین فضای کلین و غیر کلین روم نصب شده و مورد استفاده است.

نوع دیگری از طبقه بندی پس باکس نشان ا دو حالت دینامیک و استاتیک دارد.

پس باکس استاتیک معمولا برای جابجایی مواد و اجسام در یک کلاس مشابه و همسان بین دو اتاق تمیز استفاده می‌شود.

این در حالی است که پس باکس دینامیک برای انتقال مواد و اجسام از یک فضای بدون کلاس به یک فضای کنترل شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس باکس اتاق تمیز

وظیفه و کاربرد پس باکس

  • ورود و خروج قطعات و مواد به اتاق تمیز از راه مستقل
  • جلوگیری از تداخل آلودگی با ورود و خروج پرسنل
  • کاهش طول مسیر ورود و خروج کالا
  • ایجاد کلاس رابط برای اتاق تمیز در نوع فعال

به پس باکس دینامیک نوع اکتیو نیز گفته می‌شود و پس باکس استاتیک به نوع پسیو مشهور است.

در هر دو باکس شاهد ویژگی‌های مشترکی هستیم، مانند جنس، درب اینترلاک، لامپ UV و روشنایی داخلی.

پس باکس دینامیک می تواند دارای سیستم تهویه باشد و حتی می توان از فیلتر هپا یا سری F و G یا پیش فیلتر استفاده کرد.

از منظر میزان فشار با محجیط اطراف، دستکم 4 نوع پس باکس در دسترس مشتریان است:

  • حبابی یا BUBLE
  • چاهکی یا SINK
  • آبشاری یا CASCADE
  • خنثی یا NEUTRALIZED