Vrije Universiteit Brussel MICROBIOLOGY LABS

در آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی چه می گذرد؟

وقتی قرار است یک آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی فعال و به روز داشته باشیم، مهمترین ویژگی آن استاندارد بودن است.

شرکت اندیشگران صنعت فارمد ایرانیان با تکیه بر سالها تجربه امور اجرایی و کاربردی و حضور در حوزه میکروبیولوژی صنعتی شما را در جریان آخرین تکنولوژی قرار می‌دهد.

این مهم در کنار مشاوره به شما عزیزان و کارفرمایان با نشر مقالات و اخبار به روز و کاربردی صورت خواهد گرفت.

اگر قرار باشد یک آزمایشگاه میکروبی صنعتی به هدف والایی مثل بهبودی کیفیت غذا، ایمنی غذایی و سلامت مردم جامعه فکر کند، مهمترین چیز استاندارد بودن است.

وقتی در محیطی استاندارد کار کنید، طبیعتا و به صورت بدیهی آنچه نصیب شما متخصص گرامی خواهد شد، آرامش است.

خلاقیت، امیدواری، نشاط سازمانی و وجدان آرام و راحت در قبال افکار جامعه نیز نصیب شما خواهد شد.

آنچه آزمایش می‌شود چه در حوزه آب و خاک، هوافضا، صنایع غذایی و دارویی باید به بهترین شکل ممکن روی برگ نتیجه حک شود.

همه ما به فکر بهبودی کیفیت غذا، ایمنی و سلامتی مردم جامعه و ارتقای سطح آب و خاک هستیم.

حتی نیروی انسانی شاغل در یک آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی هم خود را مخاطب کیفیت عملکرد همین آزمایشگاه می‌داند.

او نیز به آب آشامیدنی با کیفیت شهر می اندیشد.

به خاک حاصلخیز و عاری از پارازیت های متنوع خاکی، به یک ژنوم جامع دور از موتاسیون های افسار گسیخته می اندیشد.

ژنومی که زندگی و سبک زندگی مردم را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد.

اما سوال ابتدایی این مقاله را بار دیگر مطرح می کنیم.

پس از آن به سراغ پایان نامه برتر سال 2021 حوزه میکروبیولوژی صنعتی در دانشگاه ملی بلژیک – بروکسل می‌رویم.

Vrije Universiteit Brussel MICROBIOLOGY LABS

در آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی چه می گذرد؟

آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی دیگر یک مرکز دورافتاده خارج از شهر نیستند.

قرار نیست در این مراکز تنها به امید برگ سبز کنترل کیفی باشیم.

امروز یک آزمایشگاه صنعتی خود را موظف به انتشار آخرین مطالب به روز درباره استانداردسازی و کیفیت در سطح آزمایشات صنعتی می‌داند.

مردم یک شهر امیدوارند چنین مراکزی به بهترین شکل ممکن عمل کنند.

تا در نهایت، خاک، آب و محصولات کشاورزی که به دست آنها می‌رسد در اوج بهبودی، اصلاح ژنتیکی و پاکیزگی باشد.

یک آزمایشگاه صنعتی میکروبی ناظر و چشم کاملا باز یک جامعه است.

این مرکز مانند چتری، سایه خود را روی عملکرد تولید کنندگان حوزه غذا و دارو انداخته است.

آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی بروکسل بر سر در ورودی خود نوشته است: با آرامش زندگی کنید، ما هستیم!

در چنین مرکز مهمی، چه می گذرد و قرار است چه ساختاری در این سازمان مستقر شده باشد؟

اولین و مهمترین اتفاق، طراح و ساخت اصولی یک آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی است.

یک تاخیر دوست داشتنی

جالب است که پروژه احداث آزمایشگاه میکروبی بروکسل 5 ماه به خاطر تحقیق روی طول و عرض میزهای مختلف آزمایشگاهی با تاخیر کلید خورد.

چرا که سازنده می‌خواست از اندازه استاندارد و حتی غیر استاندارد همه میزهای تولید شده در اتحادیه اروپا با خبر باشد.

میزها باید دستگاه های آزمایشگاهی را که روز به روز ظریف تر و حساس تر می‌شوند، روی خود نگاه داشته اند.

از طرفی کارکنان یک آزمایشگاه با طراحی و دکوراسیون خاص یک اتاق باید به بهترین نوع عملکرد و دسترسی به همه دستگاه ها برسند.

آنها نباید در آینده مجبور به جابجایی دستگاه ها و میزها شوند فقط به دلیل اشتباه در محاسبه دیواره ها یا ارتفاع یک سقف خاص و غیره.

Vrije Universiteit Brussel MICROBIOLOGY LABS

پویایی جامعه و متابولیک اکوسیستم‌های مواد غذایی

واحد پژوهش گروه تحقیقاتی میکروبیولوژی صنعتی و بیوتکنولوژی مواد غذایی دانشگاه Vrije بروکسل یکی از بخش‌های مهم این مجموعه است.

آنها به مطالعه کمی و کیفی تنوع گونه‌ای، پویایی جامعه و متابولومیک اکوسیستم‌های مواد غذایی می‌پردازند.

مواد غذایی تخمیری (فرآورده‌های لبنی تخمیر شده، سامیدوس و غیره) از مهمترین نمونه‌های تحت مطالعه در این آزمایشگاه است.

خمیر مایه، کاکائو، قهوه و سایر میوه های تخمیری، سبزیجات تخمیری و کفیر تنها بخشی از مواردی است که در این حوزه مورد مطالعه قرار دارد.

آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی بروکسل در بخش ژنومیک، فیزیولوژی میکروبی و مدل‌سازی تخمیرها با میکروارگانیسم‌های درجات متنوع غذایی فعالیت دارد.

همچنین، فرآیند تخمیر کولون انسانی شامل بیفیدوباکتری‌ها، لاکتوباسیل‌ها با توجه به اثرات دوفیدوژنیک، بوتیوژنیک و یا پروپیونوژنیک فروکتان‌ها و آرابینوکسیلان‌های نوع اینولین مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کشف چرایی در اکوسیستم‌های میکروبی

اهداف این مطالعات این است که با استفاده از فناوری‌ها، چرایی وجود میکروارگانیسم‌های خاص در اکوسیستم‌های میکروبی را کشف کنند.

باید چگونگی رقابت‌پذیری و عملکرد آنها در این اکوسیستم‌ها روشن و مشخص شود.

هدف نهایی، توسعه کشت‌های آغازگر یا پرایمر جدید و کاربردی، مشترک، محافظ بیولوژیک و ارتقا دهنده سلامت برای فرآیند تخمیر کنترل ‌شده و یا هدایت ‌شده شیر، گوشت، غلات و دانه‌های کاکائو است.

پلتفرم تکنولوژی

آنچه در این حوزه حائز اهمیت است این که یک آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی باید برای خود پلتفرم تکنولوژی منحصر به فرد و به روز تعریف کند.

شرکت اندیشگران صنعت فارمد ایرانیان این پلتفرم را مدنظر دارد تا کوچکترین آسیبی به ماهیت چشم انداز شرکت وارد نشود.

پلتفرم فناوری اساس خود را بر میکروبیولوژی پایه و اصولی بنا می‌کند.

جریان‌های آرام هوا، اتوکلاوها، فریزرها، باکس نمونه‌ها، سانتریفیوژها، انکوباتورها، اسپکتروفتومترها، میکروسکوپ و فلوسیتومتر به ارتقای نتایج آزمایشگاه کمک میکنند.

تخمیرهای آزمایشگاهی کنترل شده توسط کامپیوتر از دیگر موارد مهم است.

یک آزمایشگاه صنعتی میکروبی مجهز باید بهترین سیستم شبکه را داشته باشد و باید در طراحی نگران این موارد باشیم.

استاندارد بودن در همه حوزه‌ها

تجهیزات آنالیز به صورت استاندارد باید در فضای آزمایشگاه نصب و آزمایش شوند:

  • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با ضریب شکست / اشعه ماوراء بنفش / فلورسانس
  • کروماتوگرافی تبادل آنیونی با کارایی بالا با تشخیص آمپرومتریک پالسی (HPAEC-PAD)
  • کروماتوگرافی تبادل آنیونی با کارایی بالا با نظارت بر هدایت تحت فرایند سرکوب یون (HPAEC-CIS)
  • کروماتوگرافی گازی با تشخیص یونیزاسیون شعله (GC-FID)، برای اندازه‌گیری آنلاین
  • کروماتوگرافی گازی جفت شده به طیف سنجی جرمی (GC-MS؛ چهارگانه و سه گانه
  • کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق العاده همراه با طیف سنجی جرمی (UPLC-MS/MS
  • طیف سنجی جرمی لوله جریان یونی انتخابی (SIFT-MS)

در آزمایشگاه صنعتی میکروبیولوژی بروکسل دپارتمان‌های مستقل و جداگانه‌ای حضور دارند.

دپارتمان‌هایی نظیر دپارتمان بیولوژی، علوم بیوتکنولوژی، شیمی، علوم کامپیوتری وابسته به هوافضا و فیزیک در نظر گرفته شده است.

در دپارتمان بیولوژی کارکنان تمام وقت روی ژنتیک محصولات کشاورزی، کنترل کیفی چند کارخانه بزرگ و آموزش دانشجویان تمرکز دارند.

تازه ترین دستگاه‌های تست ژنتیک مواد غذایی در این آزمایشگاه با میز مخصوص در نظر گرفته شده است.

زیست شناسی سلولی، اکولوژی بنیادی، زیست شناسی تکاملی، زیست شناسی دریایی در چنین محیط هایی زیر ذره بین قرار می‌گیرند.

مدیریت طبیعت، زیست شناسی رشد، فیزیولوژی گیاهی از رشته های متنوعی است که آزمایشگاه میکروبیولوژی سنعتی بروکسل درگیر آنها است.